středa 10. srpna 2011

Horoskop od Josephine Wall

B e r a n
První znamení zvěrokruhu symbolizuje nové začátky. Berani jsou šťastní, když mohou něco začít a vést po cestě a mohou být v čele. Jejich klíčová fráze je: "Já jsem". Ohnivé znamení je odvážné, impulzivní a plné energie. Ale uvnitř je skryto beránčí srdce. Berani jsou výřeční, dobře prosazují svoje názory na jakákoli témata a vždy směřují do středu dění. Ve spojení s Beranem zažijete divokou jízdu, pokud ovšem dokážete držet krok s jejich tempem.B ý k
Býk je znamení, které dokáže ostatní spojit do stáda. Je plný odhodlání a síly. Býci bývají úspěšní, protože vynikají vytrvalostí a silnou motivací. Málokdy projevují svoji skutečnou náladu, protože disponují velkým množstvím zdravého rozumu. Býci jsou pevné znamení, špatně se přizpůsobují změnám, nikdy se nevrhnou do něčeho nového. Jsou romantičtí. Pevně stojí na zemi, ale jejich sny dosahují hvězd.B l í ž e n c i
Znamení Blíženců představuje dualitu osobnosti. Dokážou brát vážné věci s humorem a nadhledem. Jsou adaptabilní a flexibilní. Vyhledávají zábavu a mají zájmy, které uspokojí jejich rychlou a proměnlivou mysl. Mají vlastní styl. Na jedné straně jsou optimističtí, ale kdo je zná dobře ví,  jak náladové dokáže toto znamení být na straně druhé. Blíženci jsou velkorysí a dokážou vás pokropit gejzírem dobré nálady a vráti vám chuť do života.

 
R a k
Rak sídlí ve čtvrtém domě zvěrokruhu, který je znám jako "Dům pro rodinu a domov". Rak dokáže rozvíjet svoje zkušenosti a ukotvit je ve svém životě. Těší se z rodinného kruhu, kde má pocit bezpečí, pohodlí a pocit sounáležitosti. Hluboce prožívá svoje nálady a pocity. I když se na povrchu může jevit jako odolný, někdy i jako podrážděný, uvnitř má laskavé a milující srdce.


L e v
V souhvězdí Lva září jasná hvězda Regulus, což z latinského překladu značí "Malý král". To dokonale charakterizuje přístup Lvů k životu. Jsou přirozenými vůdčími osobnostmi. Od sebe očekávají to nejlepší, ale i od ostatních. Slunce, které symbolizuje toto znamení, značí vřelé srdce, které Lvy dostává přímo a pohodlně do centra samotného dění. Luxus a pohodlí, kterého Lvi svými schopnostmi dokážou dosáhnout, velkoryse sdílejí se svými přáteli. Pokud však někdo podráždí jejich vznětlivou povahu, dokáže Lev řvát ohlušujícím způsobem. A to samozřejmě nedokáže dlouho, proto rychle zapomíná. Lvi jsou hrdí a sebevědomí a jejich energie a nadšení jsou jako paprsky slunce pro ostatní.


  P a n n a
"Budete sklízet to, co jste zaseli" shrnuje způsob myšlení u znamení Panny. V historii Panna symbolizovala čistotu a jednotu účelu, který nesl ovoce jak pro jednotlivce, tak i pro obecné blaho. Panna se snaží neustále něco vylepšovat, nechybí ji akčnost a praktičnost. Panny jsou svědomité ve všech aspektech života. Panna dokáže spojovat vlastní myšlenky s myšlenkami ostatních a vyjadřovat je výstižně a inteligentně. Je neochvějná v péči o každého, kdo je opravdu v nouzi.

  V á h y
Váhy jsou jediné neživé znamení zvěrokruhu, a přesto mu vládne Venuše. Váhy je nejštědřejší znamení ve zvěrokruhu, protože představuje Zenit roku - ukončují se sklizně a ukládají plody. Váhy obdivují krásu ve všech podobách. Milují umění a hudbu zejména. Mají podmanivé kouzlo a vzbuzují sympatie. Váhy jsou intelektuální a hledají nové nápady a poznatky, které pečlivě třídí do řádu. Rády vytvářejí a pomáhají udržovat rovnovážné a harmonické vztahy. Největší uspokojení cítí, když svět kolem nich je řádný a klidný.

  
 Š t í r
 V souhvězdí Štíra září červená obří hvězda Antares, která jakoby odpovídala vášnivému temperamentu astrologického Štíra. Štíři důvěrně znají extrémy života. Začátky i konce, náznaky i trvalé dědictví. Štír je znamením účelu a dosažení úspěchu, obětavosti a obrovského pohonu. Pokud Štír pocítí hněv, ztrácí rychle kontrolu a použije svoje žihadlo. Štír oplývá intuicí a hlubokým porozuměním - je z něho dobrý lékař nebo kněz či filozof.


S t ř e l e c
Střelci jsou přirozeně aktivní a dokáží dosáhnout každého cíle prostřednictvím pozitivního myšlení, které je tomuto znamení vlastní. Střelci hledají poznání a moudrost a nikdy se neunaví při hledání toho, co má teprve přijít. Po splnění stanoveného cíle, nastavují cíle nové. Znamení Střelce je obdařeno prozřetelností - štěstí, které je chrání. Střelkyně jsou půvabné a příjemné společnice, které vyslovují často větu: "Chápu". Rychle zapomínají na to, co se stalo dnes a stále věří na něco neuvěřitelného zítra. Střelci mají radost ze života a vezmou-li vás do sedla, užijete pěknou jízdu.


K o z o r o h
Kozoroh umí doskákat vysoko pro úspěch. Je stabilní, účelný a dalekozraký. Kozoroh si umí plánovat budoucnost a budovat cesty k ní. Hledá bezpečí a jistotu. Trvá na tom, že pravidla je třeba dodržovat. Ale nemyslete si, že Kozoroh je jenom samá povinnost a žádná zábava. Má důvtip a vládne suchým humorem. Vytváří vzácnou kombinaci kreativity a řádu.


 V o d n á ř
Vodnář sleduje vlastní cestu a pochoduje podle rytmu vlastního bubnu. Nikdo nesmí určovat směr jeho cesty. Ve společnosti je rád a nastavuje v ní trendy. Chová se logicky a rezervovaně, ale neúnavně hledá a pracuje pro zlepšení podmínek všech. Mívá plodnou mysl a hýří novými nápady. Umí se napřít k hledání poznání a pravdy.


R y b y
Ryby mají sklony realizovat svoje sny skrze umění a přispívají k lepšímu obrazu světa. Sklon ke snění u Ryb vedou k iluzím a sebeklamu. Ryby by rády ignorovaly vše, co není v souladu s jejich krásným viděním světa. Mají vysokou emoční inteligenci, která jim umožňuje snadno vnímat pocity lidí kolem sebe. Proto jsou z nich dobří učitelé a průvodcí duší.