neděle 14. srpna 2011

Barevný kaleidoskop

Dnes do galerie vkládám barevné obrázky, 
které by měly stimulovat vaši mysl, emoce a tělesnou obranyschopnost. Obrázky jsem našla na www.fler.cz/blog
kam je vložila blogerka "Marie 239" ,
anebo je dokonce i sama vytvořila a opatřila textem,
který jsem plusminus opsala.

Č e r v e n á  
- vzbuzuje v nervové soustavě energii, 
povzbuzuje všechny smyslu 
a prohlubuje jejich zážitky. 
Pod jejím vlivem je člověk aktivní, hovorný a snaživý.

R ů ž o v á   -
podporuje emocionalitu bez smyslnosti, 
pocity něhy a jemnosti, 
vyvolává sentimentální náladu, náklonost a oddanost.

 F i a l o v á  
- podporuje u člověka jeho duchovní síly a inspiraci. 
Spojuje modrý klid a červený pohon.

 M o d r á  - 
lidský organismus uklidňuje, 
ochlazuje, zlepšuje soustředění. 
Symbolizuje meditativní schopnosti a intuitivní vnímání.

 Z e l e n á  
uklidňuje nervovou soustavu
 - oživuje oči, posiluje ostatní smysly a udržuje koncentraci, 
navozuje pocit klidu a zotavení.

 Ž l u t á   
- působí povzbudivě na nervovou soustavu - 
oživuje paměť, podporuje myšlení a chápavost, zahřívá a rozveseluje.
 Pod jejím vlivem dokáže být člověk kontaktní a pozitivní.


I roční koloběh života má barevné spektrum. 
Indigová a sytá modř patří k zimní obloze.
 Na jaře přechází v tajících vodách potoků a jezer do tyrkysové. 
Ta se mění na zelené jaro s tisíci mladých lístků. 
S horkým sluncem vidíme jasně žlutou, prozařuje rozkvetlé louky a zrající obilí.
 Pak barvy poznenáhlu tmavnou. 
Nejprve oranžová jako plody, a pak červená na listech podzimu. 
Fialové západy slunce vykouzlí chladnoucí vzduch 
a indigová se zase rozprostře nad krajinou bez bylin.


Trochu mi vrtalo hlavou, proč by barvy na mě měly působit zrovna takhle. Trošku jsem listovala na internetu a tak pro ty, co to zajímá, pár info.

Oblouk duhy známe všichni. Je to nejpřirozenější úkaz barevného spektra - bílé paprsky slunečního světla procházejí skrze kapkami deště, které paprsek zpomalují a rozkládají do vějíře základních barev.

Barvy jsou vlastně lidským okem zachycené vlny elektromagnetického záření, které září v různých délkách. Tento soubor vlnových délek je nazývaný "viditelné světlo". Lidské oko je nejcitlivější na elektromagnetické záření o vlnové délce 555 nm, která vytváří vjem zelené barvy.

Optika oka produkuje obraz vizuálního světa na sítnici. Světlo zachycené na oční sítnici spustí kaskádu chemických a elektrických impulsů, které zase spouštějí nervové impulsy, a ty jsou poslány přes vlákna zrakového nervu do obrazových center v mozku. Oční sítnice je považována za součást centrální nervové soustavy člověka.

Sítnice je tvořena buňkami, které jsou složeny z fotoreceptorů a vytvářejí tři druhy vidění.
První je při slabém světle a poskytuje černo-bílé vidění.
Druhé podporuje denní vidění a vnímání barev.
A třetí je důležité pro reflexivní reakce na jasném a prudkém denním světle.
Shrnuto potrženo - světlo dráždí oči, a ty vysílají do mozku impulsy, ze kterých mozek vyhodnotí a sestaví obraz okolního světa. Lidé vnímají světlo v jiných vlnových délkách než některá zvířata, jako např. hmyz nebo ptáci a ryby. Některá zvířata jsou navíc vybavena sonarem, což v důsledku vede k odlišnému "vidění" světa (to by mohlo vysvětlit, proč vyznávají tak naprosto jiné hodnoty než lidé :) )