pátek 23. září 2011

Váhy 23.9. - 23.10.

Jediné neživé souhvězdí Vah ve zvířetníku není ověnčeno žádným šťavnatým příběhem, 
který by si lidé vyprávěli z generace na generaci,
a význam souhvězdí je v čistě symbolické rovině. 
Symetrické uskupení 4 hvězd na noční obloze inspirovalo starověké hvězdáře,
 aby souhvězdí pojmenovali podle jednoho z prvních technických vynálezů lidstva - vah.
Ve starověku bylo souhvězdí důležitou astronomickou časomírou -
Slunce v den podzimní rovnodennosti stálo v souhvězdí Vah
(v současnosti se podzimní bod posunul do blízkosti souhvězdí Panny).
Váhy zemědělcům signalizovaly čas sklizně a ukládání plodin, setbu ozimů 
radostné období pro vinobraní.
V Sumeru a ve starověké Číně neslo souhvězdí název "Rovnováha nebes".
Babylonští hvězdáři spojili souhvězdí Vah a Štíra dohromady
a na zvěrokruhu zobrazili jako štíra, který má položená klepeta na miskách vah.
(Někde se objevují zmínky, že ke spojení obou souhvězdí došlo
na základě dvojznačného překladu sumerského názvu pro souhvězdí Vah
"Zib-ba An-na" do babylonského "Mul Zuben", které značí výraz pro váhy, tak i klepeta zároveň.)
Ve starém Egyptě souhvězdí Vah symbolizovalo ceremoniál,
který v záhrobí musela podstoupit každá duše nebožtíka,
a tak bylo zobrazeno i na zvěrokruhu z Dendery.
Bohové při posledním soudu zvažovali pozemský život zesnulého.
Na jedné misce leželo nebožtíkovo srdce 
a na druhé pštrosí péro z čelenky bohyně Maat
která byla ztělesněním pravdy, pořádku a zákona.


Vážení srdce (c) Jean-Jacques a Yves Chagnaud
Poslední soud se konal před trůnem boha Usira za přítomnosti dalších
egyptských bohů: Anupa se šakalí hlavou, Thovta s hlavou ibise, Hóra s hlavou sokola,
bohyně Maat, podsvětní příšery Babai a podsvětních démonů.

Pohyb misek vah bedlivě pozoroval bůh Hór, a čekal, která miska převáží tu druhou. 
Kdyby miska se srdcem byla těžší než peří na misce, znamenalo to, 
že duše nežila spravedlivým životem.
Výsledek vážení srdce sledovala i Babai - Velká Požíračka s krokodýlí tlamou,
aby nepoctivou duši mohla ihned polknout. Duše se pak beze stopy rozplynula v nicotě.
Pokud však srdce bylo lehčí než pírko, 
mohla se duše odebrat do zahrad blaženosti boha Usira.
Na staroegyptskou symboliku zvěrokruhu navázali staří Římané.
Za vlády Julia Ceasara /100 - 44 před n.l./ se na noční oblohu 
vrátilo samostatné souhvězdí Vah.


Římská bohyně spravedlnosti Justitia - Howard David Johnson

Římané dávali souhvězdí Váhy do souvislosti se spravedlností, řádem a ctností,
kterou ve zvěrokruhu ztělesňovala Panna Astraea či také bohyně Diké, latinsky Justitia,
bohyně spravedlnosti a práva, a proto měla váhy vždy po ruce.
V řecké mytologii nenajdeme příběh o souhvězdí Váhy.
Teprve v 19. století se v literatuře objevuje zmínka,
že Váhy mohly znázorňovat zlatý vůz vládce podsvětní říše Háda.

Únos Persephóné - James Childs

Bůh Hádés cestoval zlatým vozem mezi Dolním a Horním světem,
a zlatý vůz hrál důležitou roli při násilném únosu panenské Persephóne
do podsvětní říše.
Vzniká symbolické propojení souhvězdí na obloze - Persephónu (Panna)
každý podzim odváží vůz (Váhy) do Dolního světa.


Souhvězdí Váhy - Luis Ricardo Falero

Neživé znamení Vah v astrologii oživuje planeta Venuše,
která má v tomto znamení svůj "Dům" /a má ho také ve znamení Býka/,
a dodává znamení Vah potřebnou inspiraci a charisma.

Jarní souhvězdí Váhy - Sky Map Online


Souhvězdí Váhy je poměrně nevýrazné 
 a dobře viditelné především na jižní polokouli. 
U nás na severu můžeme Váhy nejlépe pozorovat v červnu,
kdy se souhvězdí dostane dost vysoko nad horizont.
Za zmínku stojí dvě jasné hvězdy Zuben El Genubi - Jižní klepeto 
a Zuben El Schamali - Severní klepeto.
Názvy hvězd pocházejí z dob, kdy hvězdáři Babylonu 
připojovali hvězdy Vah k souhvězdí Štíra.

Alpha Librae - Zuben El Genubi - snímek AAO/STScI/WikySky

Alpha Librae je až druhá nejjasnější hvězda souhvězdí. 
Leží ve vzdálenosti 77 světelných let od Slunce.
Alphu Librae tvoří systém dvou hvězd Alpha 1 a Alpha 2, 
přičemž obě složky mají své společníky,
a Alpha Librae je čtyřnásobný hvězdný systém.

Beta Librae - Zuben El Schamali - Palomar observatory/STScI/WikiSky

 Beta Librae je nejjasnější hvězda v souhvězdí Váhy. 
Září 130x jasněji než naše Slunce
a nachází se ve vzdálenosti cca 160 světelných let.


Kulová hvězdokupa NGC 5897

Ve vzdálenosti 40-45 000 světelných let je k vidění  hvězdokupa NGC 5897.


snímek převzetý ze Cseligman.com

V oblasti Vah je spirální galaxie NGC 5885.

Srovnání velikosti Slunce a červeného trpaslíka Gliese 581 - (c) Commons Wikimedia

Ale v souhvězdí Vah se najde ještě jeden astronomický úkaz hodný pozornosti.
Jedná se o hvězdu-červeného trpaslíka Gliese 581,
 která se nalézá ve vzdálenosti 20 světelných let (190 bilionů km).
Na obloze je Gliese 581 pozorovatelná  blízko hvězdy Beta Librae severním směrem.
V průběhu let 2005 - 2010 astronomové postupně objevili u Gliese 581 planetární soustavu, která pravděpodobně čítá až 6  planet.


Jedna z planet pod názvem Gliese 581 G, objevená v roce 2010, 
se stává hypotetickým kandidátem na mimozemský život.

Hvězda Gliese 581 a planeta Gliese G - ilustrace Lynette Cook

Gliese G obíhá mateřskou hvězdu po čtvrté dráze 
a nachází se v potencionálně obyvatelné zóně, tzv. Zlatovláska.

Srovnání planetárního systému Slunce a Gliese 581 v obyvatelné zóně - (c) Commons Wikimedia

Planeta by mohla v mnohém připomínat naší Zemi
- podobně silná gravitace, atmosféra propouštějící přiměřené množství
slunečního záření a povrchová teplota planety nebrání kapalnému skupenství vody.
Avšak spektrografický výzkum z poslední doby
 potvrdil existenci 3 planet Gliese B, C a E,
zatímco existence planet Gliese F a G je spíše hypotetická.

Zdroje pro vytvoření příspěvku:
Vojtěch Zamarovský: Bohové a hrdinové antických bájí
Josip Kleczek: Naše souhvězdí
Alain Quesnel a Bernard Briais: Mýty a legendy Egypta, Řecka a Galie
Wikipedia.org
Blog Koh Xuan Yang
apod.nasa.gov
astrobob.areavoices.com
stardate.org
topastronomer.com
davidmalin.com
historyofastrology.blogspot.com