úterý 16. srpna 2011

Věci dokážeme poznat pouze skrze zkušenost,
ale zkušenost přitom neznamená vůbec nic.

David Hume
David Hume byl významný anglický filozof, který žil a přemýšlel v letech 
26.4. 1711 - 25.8. 1776. 

Ve svých dílech se věnoval teorii poznání zvanou "empirismus". Sám sebe hodnotil jako "tvrdošíjného ateistu". Odmítal úsudky o "Bohu-Stvořiteli" na základě lidského nazírání "světa-kosmu". Proslul teorií, tzv. Humeovou břitvou. Ta říká - "zázrak" můžeme chápat jako porušení přírodního zákona. Přírodní zákon definoval člověk na základě svých poznatků a zkušeností. Pak je zázrak nemožný - právě proto jak je chápán.

Ve svém životě pracoval nejprve jako knihovník. Pak se stal tajemníkem lorda Hertforda, a nakonec se stal vysokým úředníkem státní správy.

Nikdy nebyl ani v nejmenším ženat.