úterý 21. února 2012

Ryby 21.2. - 20.3.


V pořadí zvěrokruhu jsou Ryby považovány za poslední z 12 souhvězdí.
Znamení Ryb má v sobě mystický náboj - představuje návrat do vody-oceánu, 
kde vše začalo, a kde se hranice rozplývají v nekonečném množství možností, 
aby z nich povstal nový začátek. 
Popis a odkazy na souhvězdí Ryb najdeme už v Mezopotámii. 
Tvar souhvězdí byl přirovnáván k vlaštovce nebo ke hvězdné mapě Mezopotámie 
- země ležící mezi dvěma souběžnými toky, které se setkávají na soutoku
 - řeky Eufrat a Tigris. 
Dávné kultury Asýrie, Fénicie a Babylonie uctívaly rybí bohyni Atargatis,
symbolizující obrodné síly a příchod jara v přírodě.

Bohyně Atargatis

Mýtus o Atargatis vypráví, že dvě ryby objevily vejce pod hladinou, 
které dostrkaly až na břeh, kde se z něho zrodila bohyně.

Venuše a Cupido - W.A. Bouguereau
Antický příběh je věnován na počest Krasopaní Afrodíté a jejího často vzývaného a zároveň proklínaného synka Eróse, který svými šípy míří na lidská srdce.
Jejich příběh je součástí většího mýtu o dlouhotrvajícím boji bohů, především Hromovládného Dia, s obludným gigantem Tyfónem (z latinského překladu Cyklon, Tajfun) o nadvládu nad kosmem.
V zápase s Tyfónem používali bohové lsti a měnili svojí podobu tak, aby je obr Tyfón nemohl objevit. Správně předpokládali, že tohle bude pro Tyfóna tvrdý oříšek, a jeho ničivá síla mu bude k ničemu.
Ale i tak se přihodilo, že Tyfón překvapil při odpočinku Zlatou Afrodíté i s jejím synem Erótem na břehu řeky Eufratu (v souvislosti se souhvězdí Ryb to ani nemohla být jiná řeka), a pokusil se jí zmocnit.
Věčně mladá Afrodíté neztratila hlavu a skočila spolu s Erótem pod hladinu řeky, kde se oba proměnili na ryby. Aby je nemohlo nic rozdělit, svázala Afrodíté sebe a syna stuhou. To je nejčastější vyobrazení souhvězdí - dvě ryby spojené stuhou.


Venuše Kapitolská

Ale to by nebyli staří Řekové, aby příběh neměl dvě roviny. Ve druhé rovině nacházíme podobenství o frigidní Venuši - vnucovaná láska nebo získaná násilím vzbudí pouze chlad a neplodnost.


Aby nám Usměvavá Afrodíté, ta jenž "zemi odívá kvítím", zachovala svoji náklonnost, 
je dobré zmínit její příběh.
Mocná bohyně Afrodíté byla posledním potomkem praboha nebes Úrana. Ten oplodnil mořskou pěnu, ze které povstala Afrodíté - spojení nebes a moře přineslo na svět emoce.

Zrození Venuše - Alexandre Cabanel


Usměvavá bohyně věčné krásy a plodnosti naplňuje všechny smrtelníky uspokojením, rozkoší a touhou po nebi na zemi. Její moc sahá až k samým základům kosmu. Je ztělesněným ideálem ženské krásy a zdrojem nekonečné inspirace.
Afrodíté z Pergamonu
Kdo má bohyni v úctě, toho rozzáří vitalitou a zdravím. Její přízeň, byť poněkud nestálá, dokáže pravé divy a hory přenáší. Avšak "smích milující" bohyně, k lítosti všech tvorů, pobývá na zemi jen málo. Častěji se vznáší na nebi ve svém voze taženým labutěmi. A tak štěstí, které poskytuje, bývá prchavé.
Kdo se její moci vzpírá a neuznává ji, toho trest nemine - z učenců nadělá blázny a bojovníkům nechá změknout kolena. Chladné a nepřístupné ženy mění na Sirény, které tonou v marných nadějích.
Svoji moc žárlivě střeží, a špatně se vede ženám, které svojí krásou konkurují Afrodíté, a jsou uctívány jako bohyně. Nedá jim zakusit pravou lásku, týrá je sebeláskou, a nakonec je vrhá do náruče nevzhledného slabocha anebo je uváže na krk oslovi.
Afrodíté byla jako jedna z mála olympských bohyň provdaná. Jejím manželem se stal chromý bůh ohně Hefaistós, který se však více věnoval svému řemeslu než jí. Jejich spojení připomínalo sňatek z rozumu, a bylo neplodné. Afrodíté však mimo manželství zplodila mnoho potomků, jak s bohy, tak se smrtelníky.
Afrodíté z Rhodosu
Moc a síla bohyně spočívá ve dvou aspektech:
jako Afrodíté Pandémos podněcuje v lidech propojení a soudržnost. 
Svojí přítomností požehnává shromáždění a oslavy. Nechybí tam, kde se lidé spolu setkávají a umožňuje jim splynout v jeden celek.
Ve starém Řecku měla svůj svátek "Afrodisia", kde se mohli lidé stýkat po libosti, aniž by museli dbát na svoje společenské postavení.
V symbolické rovině Pandémos představovala plodivé síly, vášnivost a touhu vedoucí k cíli. 
Posvátným zvířetem Afrodíte-Pandémos byl beran.
Hlava Afrodíté - neznámý autor

Afrodíté Úrania dohlížela na rodinné štěstí. K ní směřovaly prosby, aby zajistila bezpečný přechod mezi panenstvím a ženstvím. Napomáhala hladkému přechodu s jednoho období života ženy do druhého. 
Archeologické nálezy ukazují, že za tímto účelem bohyně dostávala votivní dary v podobě žebříku. Symbolizoval přechod z jedné fáze do druhé, jak v milostném,  tak i v každodenním životě ženy.
V symbolické rovině Úrania zosobňuje tvořivé a duchovní síly - zaujetí a pochopení přinášející uspokojení - stát se milovníkem znamená pronikat k podstatě. Také ona sdružuje lidi do harmonického soužití a jednoty. 
Pod ochranu Afrodíty-Úranie se rovněž uchylovali homosexuální muži. A v úctě drželi Úranii také filosofové, protože byla zdrojem  platonického obdivu a lásky. 
Posvátným zvířetem Afrodíty-Úranie byla želva.Mocný kult bohyně přišel do Evropy z Malé Asie, kde bohyně lásky a plodnosti byla nazývána Inanna v Sumeru,
Ištar v Mezopotámii 
a Astarte v syrsko-fénické kultuře. 

Uctívání bohyně plodnosti a lásky na evropském pobřeží postupně splynulo  s místními bohyněmi jara a obnovující se přírody. 
Mocná bohyně měla mnoho chrámů a svatyní, kde nechyběly její služebnice - kněžky lásky. 
Byla ztotožňována s planetou Venuší, někdy i s Lunou.
Kult Zlaté bohyně zanikl s nástupem křesťanství, které kult degradovalo na "chrámovou prostituci" a mnoho vyobrazení bohyně bylo znesvěceno nebo zničeno.
Ale moc neporazitelné Afrodíté to nijak nezmenšilo.
Její síla ovlivňuje naše životy dodnes, i když už dnes jsou její chrámy a svatyně 
v rozvalinách.


Podzimní souhvězdí Ryby - Sky Map Online

Souhvězdí Ryb tvoří slabě svítící hvězdy, a proto je obtížně viditelné, i když patří mezi velká souhvězdí zvěrokruhu.
Souhvězdí se nalézá v oblasti hvězdné oblohy známé jako "moře" nebo "voda". V této části oblohy najdeme další "vodní" souhvězdí - Vodnáře, Velrybu, Delfína a Jižní rybu.
Ryby tvoří společně s Vodnářem alegorické seskupení hvězd - Vodnář vylévá vodu ze džbánu, která vytváří potok,  v němž plují Ryby.


Hvězdný systém Alrescha - foto Peter Wienerroither

Z hvězd, které tvoří souhvězdí Ryb stojí za zmínku zajímavá hvězda Alfa Piscium - Alrescha. V souhvězdí Ryb představuje uzel na stuze, kterou jsou Ryby spojené. Alrescha je dvojhvězda. Hvězdy obíhají kolem společného těžiště jednou za 700 let. A každá z těchto hvězd je ještě sama o sobě spektrální dvojhvězdou. Celý systém Alrescha tvoří tedy čtyři hvězdy, které září 12x více než naše milé Sluníčko.V současné době se v souhvězdí Ryb nachází "jarní bod" - průsečík dráhy Slunce a vzdušného zemského rovníku, který ohlašuje jarní rovnodennost, i když "jarní bod" stále symbolizuje znak Berana.
V oblasti souhvězdí Ryb jsou k vidění galaxie různých tvarů. A ještě jednou spirály  M74 na snímku NASA

foto © Stephen Leshin
foto © Stephen Leshin
foto © Stephen Leshin
Využité zdroje :
Theoi.com
Lucius Apuleius: Zlatý osel
Wikipedie
JTK: Bohové v nás
Vojtěch Zamarovský: Bohové a hrdinové antických bájí
Josip Kleczek: Naše souhvězdí