úterý 22. května 2012

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ačkoliv souhvězdí Blíženců patří mezi zimní souhvězdí - 
v lednu a únoru stojí vysoko na noční obloze a je dobře viditelné
 - Slunce na své roční dráze prochází  přes souhvězdí Blíženců 
v průběhu června a července.
Dvě jasné hvězdy blízko sebe pozorovali na noční obloze hvězdáři už ve starověku, 
a časem k nim postupně připojili další hvězdy až vzniklo souhvězdí.
Ve starém Egyptě v něm spatřovali dvě postavy držící se za ruce, 
a v sumersko-akkadské mytologii bylo souhvězdí přiřknuto podsvětním silám 
a bohu smrti Nergalovi. 
Babylonský odkaz se rozvinul ve starořeckém příběhu o Blížencích, 
kteří zůstávají spolu i ve smrti.
Řekové je nazývali Dioskouros - Diovy chlapci, 
a uctívali je jako hrdiny a patrony,
a v celém antickém světě jim byly postaveny oltáře a chrámy. 
Jmenovali se Kastór a Polydeukés, více jsou známí pod latinským názvem Kastor a Pollux.
Castor and Pollux, Museo Nazionale Archeologico, Neapol - (c) René Seindal

Narodili se jako dvojčata proslulé spartské královně Lédě, 
ale přesto byli nevlastními bratry.
Kastóra zplodil král Tyndareus, 
a proto byl Kastór smrtelníkem, i když s neobyčejnými vlastnostmi.
Vynikal vynalézavostí, neomylně řídil válečné vozy v každé vřavě -
to protože dokázal zkrotit každého divokého koně. 
I bůh Hermés obdivoval Kastórovi schopnosti, 
a daroval mu hříbátko zvané Celeris, 
které dodnes září na noční obloze jako souhvězdí Koníček.
V ten samý čas, kdy byl počat Kastór, vzal na sebe bůh Zeus podobu labutě, 
a zplodil s královnou Lédou syna Polydeuka, 
který získal po svém božském otci nesmrtelnost.
Polydeukés oplýval fyzickou silou a obratností, 
a nadmíru vynikal v pěstních zápasech. 
Byl štíhlý a pružný jako topol a pevný jako skála.
Oba dohromady vynikali odvahou, a vždy bojovali statečně po svém boku.

Zrození Kastora a Polluxe - André Durand

Ze Sparty se jejich sláva rozšířila po celém Řecku. 
Hrdinové se zúčastnili všech dobrodružných výprav 
- s Jásonem a Argonauty pluli pro Zlaté rouno. 
Po cestě do Kolchidy ztrestal Polydeukés krutého a kořistnického Amyka, krále Berbyků,
 když mu svojí pěstí rozrazil lebku. 
A prý v silné bouři, která Argonauty zastihla na širém moři, 
a ve které  bohové nechali posádku lodě napospas vysokým vlnám, 
se na čelech Kastóra a Polydeuka rozsvítily zářivé hvězdy, 
které Argonautům ukázaly cestu do přístavu.
S dalším antickým hrdinou Meleagrem bratři lovili nebezpečného kalydónského kance. 
A s nesmrtelným Héraklem šli do boje proti nebojácným Amazonkám.
Ale jednou, když ukradli stádo býků, 
se při dělení kořisti pohádali se svými bratranci. 
Jeden z bratranců mrštil oštěpem po Kastórovi a namístě ho zabil. 
Polydeukés už nemohl nic dělat, a se ztrátou svého bratra se nedokázal vyrovnat. 
Požádal proto Dia, aby i on, i když nesmrtelný a syn nejvyššího boha, 
mohl pobývat se svým bratrem v podsvětí. 
Bůh otec vyhověl synovi a určil, 
aby oba bratři strávili vždy jeden den v podsvětní říši, 
a jeden na světlém Olympu.
Básník Homér o nich napsal verše:
"Jeden den živí, a jeden den mrtví zas, neživí se chlebem a vínem této země".
Kastór a Polydeukés se stali patrony spartských vojáků a římských jezdců, 
mořeplavci u nich hledali ochranu na svých cestách po moři, 
pod patronací měli i atletické závody a válečné tance a písně.
Blíženci připomínají den a noc, sloučení energie těla a energie ducha.
Jsou symbolem duality, která je projevem každé částečky kosmu. 
Věčné střídání, které zajišťuje dynamiku bytí.  
Znamenají polarizaci světů a jejich sladění.

Astrologický znak pro znamení Blíženců

 Kastór a Polydeukés jsou věčně mladí a šíří energii kolem sebe, 
přestože hledí do tváře smrti.
Na památku bratrské lásky, kterou nerozdělila ani smrt, 
byli oba bratři vyzdviženi na nebeskou klenbu jako souhvězdí Blíženců.
Zimní souhvězdí Blíženců - Sky map online

Souhvězdí vévodí dvě jasné hvězdy Castor a Pollux.

Namodralá hvězda Castor - Alfa Geminorum 
je druhou nejjasnější hvězdou v souhvězdí Blíženců. Na obloze se jeví jako optická dvojhvězda, ale ve skutečnosti je Castor šestinásobný hvězdný systém.


Ztvárnění hvězdného systému Castor - od Tonynetone

 Systém Castor je tvořený ze tří těsných dvojic hvězd,
 které obíhají kolem společného těžiště.
 Systém  krouží ve vzdálenosti 50 světelných let od Země.
 Modrý "Castor A" tvoří dvě hvězdy, které se vzájemně obíhají za 9 dní. 
V modré dvojici  "Castor  B" se hvězdy vzájemně oběhnou za 3 dny 
a "Castor C" je složen z těsné dvojice červených hvězdných trpaslíků,
 které se oběhnou za 19 hodin. 
Pokud by některá ze 6 hvězd systému Castor měla planetu, 
pak by obyvatelé této planety měli divukrásný pohled na oblohu s 6 zářícími slunci.

Žlutooranžový obr Pollux - Beta Geminorum  
- nejjasnější hvězda souhvězdí Blíženců. 
Hvězda září ve vzdálenosti 33,8 světelných let od Země. 
V roce 2006 byla u hvězdy objevena planeta zhruba 2x větší než Jupiter.
Hvězda Pollux tvoří spolu s dalšími pěti zářivými hvězdami Zimní šestiúhelník,
který usnadňuje orientaci na noční obloze.
(Některá vyobrazení Zimního šestiúhelníku obsahují vedle hvězdy Pollux i hvězdu Castor
- tedy ani geometrie nedokáže bratry rozdělit.)
Zimní šestiúhelník - Česká astronomická společnost

Nesmrtelný spartský hrdina Polydeukés je na hvězdné obloze k vidění ještě jednou 
- v podobě malého měsíce o průměru 3,5 km, který obíhá planetu Saturn.
 Měsíc Polydeuces byl objeven teprve v roce 2004 díky vesmírné sondě Cassini. 
Polydeuces je zajímavý tím, že se pohybuje kolem Saturnu 
na stejné orbitální dráze jako další dvě měsíce Dione a Helene 
(tedy nikdo nesmí zpomalit nebo zrychlit).
V oblasti souhvězdí  můžeme sledovat mezi jinými objekty i stříbřitou hvězdokupu M 35,
 která je pozorovatelná za tmavé noci i pouhým okem 
a nalézá se ve vzdálenosti 2 800 světelných let.
Nebo také hvězdokupu NGC 2395, 
kterou tvoří shluk přibližně 50 hvězd ve vzdálenosti 7 000 světelných let.
Krásnou ozdobou regionu Blíženců je planetární mlhovina Eskymák - NGC 2392
 ve vzdálenosti  2 870 světelných let
Okraj oblasti souhvězdí Blíženců zdobí planetární mlhovina Medusa - Abell 21 
nebo také Sharpless 274.
Mlhovina se nachází  ve vzdálenosti 1 500 světelných let, 
 a díky nízké jasnosti se její rozloha odhaduje na 16 - 25 světelných let.
Výtvarné ztvárnění pulsaru Geminga - Steve Bowers

V oblasti souhvězdí Blíženců nechybí také ani zdroj gama záření. 
Zdrojem je pulsar Geminga v přibližné vzdálenosti 550 světelných let a s periodou záblesku 59 sekund. Geminga je zřejmě pozůstatek výbuchu supernovy před 300 000 lety.
Zdroje pro vytvoření příspěvku:
Wikipedia.org
Vojtěch Zamarovský: Bohové a hrdinové antických bájí
Rudolf Mertlík: Starověké báje a pověsti
Josip Kleczek: Naše souhvězdí
argonauts-book.com