pondělí 23. července 2012

Lev 23.7. - 22.8.

Souhvězdí Lva představuje vrchol letního období na severní polokouli.
Na svých mapách noční oblohy vyznačovali souhvězdí Lva 
už starověké kultury Malé Asie a starého Egypta. 
Souhvězdí pravidelně pozorovali hvězdáři v Mezopotámii kvůli záplavám, 
které se dostavovaly v čase, kdy Slunce vycházelo v souhvězdí Lva,
a přinášely potřebnou vláhu rostlinám.
Podobně tomu tak bylo i ve starém Egyptě,
kde rovněž v tomto období přicházely záplavy. 
V Egyptě bylo souhvězdí znázorňováno jako
 lev stojící na hadu /zřejmě souhvězdí Hydra/, kterého doprovází pták /zřejmě souhvězdí Havrana/ a za ocas ho drží žena /zřejmě souhvězdí Vlasy Bereniky/.
Lev také patřil mezi čtyři znamení / další znamení byl Štír, Vodnář, Býk/,
 které staří Egypťané označovali za pilíře nebes podepírající klenbu oblohy.
V babylónském zvěrokruhu mělo  souhvězdí podobu okřídleného lva.
Souhvězdí Lva nechybělo ani v řeckém zvěrokruhu. 
Příběh, který se k souhvězdí vázal, byl připomínkou prvního z dvanácti úkolů,
 které musel řecký hrdina Héráklés splnit v otrocké službě pro slabošského krále Eurysthea. 
Diova manželka Zlatrůnná bohyně Héra nesla nelibě narození Hérákla,
kterého zplodil její manžel s jinou ženou, nadto pouhou pozemšťankou.
Héra s "bělostnými lokty" poslala hada za ještě maličkým Héráklésem. 
Když se had šplhal do kolébky,
 Héráklés ho nebojácně stiskl ve svých ručkách, a had dodýchal.
Hned se o Héráklovi široko daleko mluvilo jako o zázračném dítěti.
Héra pochopila, že Diova zmínka o zrození nejstatečnějšího muže ze všech,
nebyla náhodná, a rozhodla se proto, 
že využije vší lstivosti, kterou jako mocná bohyně vládla 
/ví se, že Héra dokázala několikrát obelstít i Vysokohřímícího Dia/.
Vládkyně nebes dohlédla na to, aby se Héráklův osud naplnil nebezpečím, 
utrpením a otrockou prací, a uzavřel se smrtí z rukou ženy.

Malý Héráklés zabíjí hada - Musei Capitolini Roma

Skrze věštírnu v Delfách vzkázala bohyně Héráklovi, 
že musí vstoupit do otroctví u krále Eurysthea,
aby se očistil od skutků, které spáchal ze slabosti nebo ve slepé prchlivosti.
Král Eurystheus se zbaběle vyhýbal setkání s Héráklésem, neboť dobře znal
jeho pověst bijce, a ukrýval se před ním ve velkém bronzovém kotli. 
Odtud posílal Héráklovi po svém služebníkovi zadání dvanácti "nesplnitelných úkolů". Jejich nesplnění by Héráklés zaplatil životem.

Přední stěna mramorového sargofágu zdobená výjevem z dvanácti Héráklových prací, 
 3.stol. před n.l. - Museo Nazionale Romano di Palazzo Altemps

Prvním Héráklovým úkolem bylo zabít lva, který žil v Nemejských horách.
Lev byl 2x větší než jiní lvi, a jeho kůži nezranil žádný šíp.
Lev pravidelně decimoval stáda dobytka a pastevci se ho velmi báli.
Héráklés vyhledal jeskyni, ve které měl lev svůj úkryt.
Bystře objevil, že jeskyně má dva vchody a lva překvapil, když ten odpočíval.
Nejprve zaútočil na lva svým mohutným kyjem,
ale nakonec po dlouhém a urputném zápase
Héráklés lva uškrtil vlastníma rukama.
(Mimochodem úderem svého pověstného kyje prý Héráklés rozdělil
evropský kontinent od afrického a postavil na jejich břehy dva sloupy
- celý starověk nazýval Gibraltar "Héráklovými sloupy".)
Kůži mrtvého lva si směl Héráklés ponechat. Celý život nosil lví kůži přes ramena
a byla jeho symbolem. Když znovu upadl do otroctví, tentokrát u lýdské královny Omfale
- ješitné a kruté ženy - málem o lví kůži přišel.
Královna Omfale při každé příležitosti Hérákla ponižovala.
Nutila ho nosit ženské šaty a vykonávat ženské práce.
Sama si oblékla jeho lví kůži a často se mu v ní předváděla,
aby zakusil hořkost ponížení.
Královna Omfale občas dovolila, aby se Héráklés zúčastnil 
některých dobrodružných výprav, kterých byl antický svět plný.
Nebylo to však z laskavosti a pochopení, ale aby Héráklés po svém návratu
tím víc trpěl svým údělem otroka.

Hercules a Omphale - Peter Paul Rubens

V symbolické rovině dvanáct prací Héráklových znázorňovalo 
12 stupňů na mystické cestě k duchovní očistě a dosažení věčnosti. 
První úkol - zabít Lva - představoval boj se sebou samým.
Lev zosobňoval živočišnou podstatu člověka ovládanou pudy sebezáchovy. 
Instinkty  jsou uloženy hluboko v lidském vědomí a
instinktivní jednání reaguje bezděčně na podněty okolí bez účasti vůle a rozumu.
Výsledkem bývá mimo jiné i projev sobectví a sebelásky.
Ty vedou k vytváření jednostranných postojů vůči okolí,
k neschopnosti vnímat realitu jako celek a brzdí duchovní rozvoj člověka.

Hérakles a Nemejský lev - Miguel Coimbra

Porážka Lva znamená uvědomění si sebe sama a schopnost sebekázně
- krok ke světlé mysli ovládané univerzálním vědomím.
Jeskyně, ve které Lev žil, představovala lidské nitro, kam se musel Héráklés spustit,
 aby se v jeho temných zákoutích utkal se svými instinkty.
Se lví kůží na těle se vrátil na světlo, které vrhá rozum.
Někteří autoři uvádí, když popisují alegorii dvanácti úkolů hrdiny Héráklése,  
že jeskyně představovala podvěsek mozkový.

Héráklés - Museo Nazionale Romano di Palazzo Altemps

Héráklés byl ve starověku uctíván jako hrdina, který se stal vzorem pro jiné. 
Statečně bojoval s nepřízní osudu a se svými slabostmi,
chránil slabé a pomáhal i samotným bohům. Tak se nakonec stal Nesmrtelným.
Když se Héráklés narodil, dostal jméno Alkeidés. 
Héráklés ho nazvali později, protože "skrze Héru dosáhl slávy".
Héráklovi byly zasvěceny svatyně a chrámy po celém antickém světě.
Měl pod svojí patronací mnoho měst. Ve Fókidě měl dost frekventovanou věštírnu
Hérákla Mysogina - nepřítele žen. 
V této věštírně kněžské funkce a věštění samotné zastávali pouze muži. 
V čase jejich funkčního období měli zákonem zakázán jakýkoliv pohlavní styk. 
Z toho důvodu kněžské funkce ve věštírně vykonávali pouze starci.
Jen jednou se kněžím stal mladý muž. Ten ovšem záhy selhal a ženské objetí si neodřekl.
Potom s obavami očekával Héráklův verdikt, ale ten mu skrze svoji věštírnu vzkázal:
"Co si nouze vynutí, bůh odpustí." A poslal ho oženit se s dotyčnou dívkou.

Jarní souhvězdí Lva - Sky Map Online

V souhvězdí Lva najdeme zářivou hvězdu Regulus, která tvoří společně s dalšími hvězdami ze souhvězdí - Algieba, Adhafera a Ras Elased Australis a Ras Elased Borealis 
- uskupení hvězd /asterismus/ pod názvem Srp. 
Podobně jako uskupení hvězd Velký vůz je součástí souhvězdí Velké medvědice. 
V oblasti souhvězdí Lva najdeme galaxie a obří prstenec chladného plynu
zvaného Prsten Lva.

Hvězda Regulus a trpasličí galaxie Leo I /v dolní části snímku/  -  (C) Chris Cook

Modrobílý Regulus - Alpha Leo, z latinského překladu Vládce, 
je nejjasnější hvězdou souhvězdí Lva,
a stojí na 22. místě mezi nejjasnějšími hvězdami pozorovatelného vesmíru.


Srovnání velikosti hvězdy Regulus a Slunce - M. Lehwald

Regulus je 150x zářivější než naše Slunce a 3 - 4x větší.
Nachází se ve vzdálenosti přibližně 69 - 75 světelných let.

Systém Regulus (C) Peter Wienerroither


Regulus tvoří systém 4 hvězd -
 hlavní modrobílá hvězda A Regulus a její společník D Regulus, pravděpodobně bílý trpaslík, které obíhají kolem společného těžiště přibližně za 40 dnů. 
V jejich blízkosti  (cca 4 200 astronomických jednotek) se pohybuje pár Regulus B a C.

Ve starověku namodralý svit Regula a postavení na letní obloze oznamovalo mořeplavcům, 
kdy povanou příznivé větry, pastevcům, jak dlouho ještě mohou zůstat stáda na pastvinách, a zemědělcům stanovit počátek sklizně. 
Proto kdysi Regulus patřil mezi čtyři hvězdné "strážce oblohy" čili "královské hvězdy". 
To byly hvězdy, které na úsvitu dějin označovaly bod letního slunovratu (Regulus - souhvězdí Lva), jarní bod (Aldebaran - souhvězdí Býka), zimní slunovrat (Fomalhaut - souhvězdí Jižní ryba) a podzimní bod (Antares - souhvězdí Štíra).
Královské hvězdy rozdělovaly dráhu Slunce, a tím i rok na čtyři části - roční období.
Slunce mezi Regulem a Antarem znamenalo léto atd.
Regulus najdeme ještě v jednom hvězdném uskupení usnadňující orientaci - 
tzv. jarní trojúhelník, který tvoří vedle Regula i hvězdy Spica a Arcturus.

Vyobrazení Jarního trojúhelníku převzato ze stránek České astronomické společnosti

Druhou nejzářivější hvězdou souhvězdí Lva je Beta Leo,
 ležící na pomyslném lvím ocasu.
Tomu také odpovídá její arabský název Denebola - v překladu Ocas lva.

Beta Leo - Denebola - snímek ChuckR54

Debebola je 10x jasnější než naše Slunce a je viditelná pouhým okem.
Pohybuje se ve vzdálenosti 36 světelných let a
její stáří se odhaduje na 400 milionů let, takže je Denebola poměrně mladá hvězda.
Je obklopena prachovým diskem, 
který mohl vzniknout srážkami malých planet v okolí Deneboly. 
Denebola patří do skupiny hvězd, zvané nadkupa IC 2391, 
které se pohybují ve stejném prostoru, ale přitom nejsou vázány gravitací.

Leo Triplet Galaxie - snímek ESO a INAF-VST a OmegaCAM 

Region souhvězdí Lva nabízí nádherný pohled na skupinu tří velkých spirálních galaxií známých jako Leo Triplet v přibližné vzdálenosti 30 milionů světelných let.

NGC 3628 - foto Stephen Leshin

Boční pohled na spirální galaxii NGC 3628, 
která má největší rozlohu ze skupiny Leo Triplet. 
Galaxie má přibližnou rozlohu 100 000 světelných let 
a od Země je vzdálená 35 milionů světelných let.

Prsten Leo

Prsten Leo je obří prstenec chladného plynu  obklopující galaxie v regionu souhvězdí Lva.
Leží ve vzdálenosti 35 milionů světelných let na rozloze 620 000 světelných let.
Podle numerické simulace na superpočítačích je plynový prstenec zřejmě pozůstatkem 
obří kolize dvou galaxií NGC 3384 a M96, které se ocitly na stejné oběžné dráze.
Kolize se odehrála před více než miliardou let a oblak plynu vodíku a hélia
 byl srážkou galaxií vymrštěn do mezigalaktického prostoru.
Pozorování prstence ve viditelném světle ukazuje na skutečnost,
že v prstenci "pravěkého plynu" se rodí nové hvězdy.


Zdroje pro vytvoření příspěvku:

Vojtěch Zamarovský: Bohové a hrdinové antických bájí
Josip Kleczek: Naše souhvězdí
www.myty.info
Philipp Vandenberg: Tajemství věštíren
apod.nasa.gov
Jiří Grygar, Zdeněk Horský, Pavel Mayer - Vesmír
Dita Větrovcová - Hvězdárna a planetárium Plzeň
topnews.in
crystalinks.com
stardate.org
wikipedia.org