pátek 15. června 2012

Září Velký vůz

Když Velký vůz projíždí hvězdnou oblohou vysoko nad našimi hlavami,
blíží se na naší milé severní polokouli astronomické léto.
 7 hvězd Velkého vozu je součástí většího hvězdného uskupení, 
které je na mapách zaznamenáno jako souhvězdí Velké medvědice /Ursa Majoris - UMa/.
Dík snadnému pozorování,zapamatovatelnosti a velikosti tvaru konstelace 7 hvězd 
se z Velkého Vozu stalo jedno z nejznámějších uskupení severní noční oblohy.
Předpokládá se, že tvar souhvězdí Velkého vozu je znám lidské civilizaci už 13 000 let.
Popularitě Velkého vozu napomáhá i to, 
že 2 hvězdy /Alfa UMa - Dubhe a Beta UMa - Merak/ tvořící zadní část Velkého vozu, usnadňují orientaci při hledání severní hvězdy Polaris.
Ve směru spojnice mezi oběma hvězdami, 
(když bychom spojnici prodloužili zhruba 4x), doputuje náš zrak až k Polárce.
V oblibě je také pozorování  hvězdy Dzeta UMa - Mizar
která tvoří střed oje Velkého vozu, 
a v jejíž těsné blízkosti se nachází další hvězda Alkor - v Čechách nazývaná jako Vozka.
Pokud uvidíte obě hvězdy pouhýma očima - váš zrak je v naprostém pořádku.
Ovšem pokud byste použili nějaký lepší dalekohled,
zjistili byste, že ve skutečnosti Mizar a Alkor tvoří šestihvězdný systém,
který se pohybuje ve vzdálenosti 78 světelných roků od Země.
Hvězda Mizar má svého průvodce, který je zároveň také spektrální dvojhvězdou.
A i hvězda Alkor je spektrální dvojhvězda.
Těchto 6 hvězd drží pohromadě gravitační síla a nutí je kroužit
po složitých drahách kolem společného těžiště.
Zajímavý pro astronomy je i pohyb 7 hvězd Velkého Vozu.
Pět z nich /Beta, Gama, Delta, Epsilon a Dzeta Ursae Majoris + Alkor/
se pohybují stejné rychle a stejným směrem /po směru spojnice Beta a Delta UMa/.
Kdežto Alfa a Eta UMa se pohybují obráceně.
Tvar Velkého vozu se tedy v průběhu několika desetitisíců roků změní.
Nejvzdálenější hvězdou Velkého vozu od Země je Eta Ursae Majoris,
nachází se 163 světelným roků daleko.
Nejblíže, ve vzdálenosti 76 světelných roků, najdeme Betu a Gamu Ursae Majoris.
Vyobrazení hvězd Velkého vozu pochází z http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/stars01.htm

 7 hvězd je opředeno mnoha mytologickými příběhy už od dávnověku.
Poslední, fantazii jitřící mýtus pochází z konce 19. století. 
Theosofická společnost Madam Blavatské, zabývající se esoterickým pojetím světa,
navázala na  staroegyptskou teorii 
o 7 pravěkých paprscích duchovní energie - světelných částicích božské povahy,
které vyzařuje galaktický Logos /zde ve smyslu "vědomí božského bytí Mléčné dráhy/.
7 původních paprsků z galaktického Logos představují hvězdy Velkého vozu.
Později Theosofická společnost rozvinula teorii tak, 
že prapůvodní energii galaktického Logos
přijímá 7 hvězd z Plejád a dále ji přenáší 
 na 7 hvězd Velkého vozu, odkud energie putuje na hvězdu Sírius, 
ze které směřuje duchovní energie na naše Slunce.
 Slunce vysílá energii na planetu Zemi, 
kde energii paprsků je schopno přijmout 7 mistrů Moudrosti a přenášet na lidskou rasu.
Teorie o 7 paprscích světla s božskými vlastnostmi je dnes ještě mnohem obsáhlejší 
a teorii dále rozvíjí hnutí New Age.

Zdroj:
Josip Kleczek: Naše souhvězdí
Wikipedia.org
mysteryoftheinquity.wordpress.com