sobota 26. listopadu 2011

Střední věkOtrava ze zimy mě popadá,
New York
mi vrtá nervy
když procházím
rozrytou ulicí

Pětačtyřicet let,
co dál, co dál?
Na každém rohu narazím
na svého otce, v mých letech, živého.

Odpusť mi, otče,
má ublížení,
jakož i já odpouštím,
komu jsem
kdy ublížil.

Nevystoupil jsi nikdy na Sión,
zbyly však po tobě
smrtelné dinosauří šlápoty
na kůře,
po které
teď
musím
já.

Přeložil: Stanislav Mareš

(c) Steven Kenny