úterý 8. listopadu 2011

Astrologické věky

Ve starověku byli lidé obloze mnohem blíž.
 U hvězd hledali nejen orientaci,  ale  spojovali s hvězdami i svoje osudy. 
Pouliční elektrické lampy ještě nezářili a za okny blikaly jen svítilny nebo svíce.
 Noční obloha byla doslova před domem. 
Astronomie a astrologie splývaly téměř v totéž a hvězdopravci byli ctění. Zanechali nám mnoho odkazů. 
Jedním z nich je i sledování polohy Země a Slunce vůči 
12 souhvězdím ucelených do Zvěrokruhu.
Že planeta Země není líná, věděli ze svých pozorování i dávné kultury jako je staroegyptská, babylonská, chetitská, hindská, čínská a mayská. Znali pravidelné pohyby Země, 
 rotační kolem své osy, který nám přináší Noc a Den, 
a krouživý kolem Slunce, který nám umožňuje měřit čas na roky.
Znali i krouživý pohyb obou zemských polů, které při náklonu 23,5 ° zemské osy obkreslují tvar kuželu, nazvaný "cyklus zemské osy" nebo "precese jarní rovnodennosti".

My dnes ještě můžeme přidat pohyb Země a Slunce kolem jádra naší Galaxie.
S Galaxií se Země točí kolem společného těžiště hnízda galaxií 
a ještě současně obíhá těžiště hnízda galaktických hnízd.  
Precese (opak progrese) způsobuje mimo jiné to, že  pohyb souhvězdí  se jeví jakoby couvala proti pohybu Slunce 
namísto toho, aby sledovala normální cyklus, 
a že východ Slunce v den jarní rovnodennosti se každých asi 2 150 let 
uskuteční  v jiném souhvězdí Zvěrokruhu.
Tomuto časovému úseku se říká Platónský měsíc.  
Celou kružnici zemské póly opíšou zhruba za 25 765 let. 
Toto období se nazývá Platónský rok a
my můžeme měřit čas na "věky".

precesní pohyb zemských pólů  - viděno "zvenčí"
Precesní pohyb obou pólů vzniká díky mírnému zploštění Země v rovníkových oblastech, které vyvolává menší druhotný točivý moment působící na zemského osu,  protože Země není dokonalá koule. 
Kdyby byla - precese by nebyla.
Další významným faktorem působící na zemskou osu, a tím i na póly Země,
 jsou gravitační síly mezi planetami. Na Zemi působí zejména gravitace Měsíce a Slunce. 

V letech 4 300 - 2 150 před n.l. nastal věk Býka.
V mnoha dávných kulturách nacházíme kult Býka. Pro nás je nejznámějším    egyptský posvátný býk Apis, "zázračná duše" boha Ptaha.  Apis měl bílou srst a na čele, krku a zádech měl černé skvrny. Někdy Egypťané zobrazovali slunce jako býka a oblohu jako krávu. V  minojské kultuře představoval posvátného býka Minotaurus. K tomuto kultu se váže mnoho legend a mýtů, které jsou živé dodnes - příběh Thesea, Ikara. 
Egyptský Ápis
Krétský Minotaurus

V letech 2 150 - 1 př. n. l. přišel věk Berana. 
Kult Berana ve Starém Egyptě byl uctíván v  podobě mocného boha slunečního boha Amon-Re.

Socha egyptského boha Amon-Re
Alej sfing s beraní hlavou vedoucí k chrámu boha Amon-Ra
V Persii uctívali  Mithru, boha světla, které vystupuje před Sluncem. 
Tohoto boha obklopuje mnoho mystérií.
 Například že doprovází duše zemřelých do záhrobí, kde jim nabízí nápoj z vína a krve býka, který jim zabezpečí nesmrtelnost, pokud si ji zasloužili. 
Vyvolené odvedl po žebříku se sedmi příčkami výšin čistého světla. 
Atributy tohoto boha byly převzaty raným křesťanstvím, 
takže příběh Ježíše Krista se zčásti podobá legendě o bohu Mithrovi.

Mithra rituálně usmrcuje Býka. Meč symbolizuje paprsky Slunce, které v době jarní rovnodennosti uvolňují životní sílu Země. Tato síla oplodňuje vše živé na Zemi. 

V židovském náboženství představoval Mojžíš věk Berana. Podle Bible se hněval na lid, který uctívá "zlaté tele" - egyptského Býka. 
Mojžíš
V židovské bohoslužby se neobejdou bez troubení na šofa - beraní roh.

Od roku 1 - 2 150 probíhá věk Ryb
Hlavní symbolem věku Ryb je Ježíš Kristus.
Světlo světa - William Holman Hunt
K nejstarším křesťanským symbolům patří ryba, řecky Ichthys. 
V době pronásledování křesťanů se kresba ryby stala jejich poznávacím znamením.
Do země se nakreslil oblouk, a pokud neznámý doplnil oblouk dalším obloukem tak, že vznikl obraz ryby, poznal křesťan křesťana. 
Nový zákon uchovává mnoho příběhů se symbolikou Ryb - 
ať už Ježíš nasytil 5 000 lidí jedním chlebem a dvěma rybami, 
či vyzývá apoštoly Petra a Ondřeje: "Pojďte se mnou a učiním z vás rybáře lidí".
Apoštol Petr je poté nazýván "Velkým rybářem" a křesťanská víra je ztotožňována s rybářskou sítí, jež věřící chrání před utonutím v beznaději.

Okolo roku 2 150 nastane nový věk Vodnáře.
Ježíš odkazuje svoje učedníky v Lukášově evangeliu:
"Budu s vámi do konce věku. Zřete až budete vcházet do města. Potká vás člověk nesoucí džbán vody. Jděte za ním do domu, do kterého vstoupí."
Člověk nesoucí džbán vody je Vodnář, Slunce opustí dům Ryb a vejde do domu Vodnáře. 
Vodnář by podle astrologického výkladu, měl být znamením harmonie a porozumění. 

Posel světla - 
Ti, kdož věří v tento výklad, Vodnáře vidí jako  bod obratu v lidském vědomí. 
Mnozí spojují věk Vodnáře s návratem bohyně, kněžky nebo ženské energie, která probudí  vyšší mysl.Využité zdroje pro vytvoření příspěvku:
Crystalinks.com
Zeitgeist
Vojtěch Zamarovský: Bohové a hrdinové antických bájí