pátek 11. listopadu 2011

Jošida Kenkó - O pozůstalosti


Moudrý po sobě nezanechává majetek.

Zůstaví-li tretky a harampádí 
-  je to jen pro ostudu.

Zbudou-li po něm věci cenné, 
prozrazuje to lpění na majetku - a to je vždy zklamání, tím spíš, je-li věcí mnoho.
Tahanice mezi pozůstalými, 
co komu připadne,
jsou nechutné.

Chci-li někomu něco darovat, 
mám to udělat dokud jsem živ.

Člověk by měl mít jen věci, 
které nutně potřebuje
k životu.
Všechno ostatní je zbytečný přepych.