středa 23. listopadu 2011

Střelec 23.11. - 21.12.

V souhvězdí Střelce se skrývá symbolika připomínající nesmrtelného satyra Krotose. Satyrové byli horští a lesní démoni. Napůl lidé a napůl zvířata s kozlíma nohama a ušima, s tupým širokým nosem, rozježenými vlasy a s růžky na čele. Lidi v lásce moc neměli. Kde mohli, tam je děsili.  Ale satyr Krotos měl jinou povahu.
Byl zrozen z ochranného boha lesů a pastvin Pana a výřečné vodní nymfy Eupheme, která byla sestrou Múz.
Nymfa Eupheme pečovala o lesní pramen na hoře Helikón. Kdo se z toho pramene napil, byl obdařen básnickou inspirací.
Krotose vychovávali Múzy a tak není divu, že dospěl v dobrou a nadanou bytost.
Celý svůj život pobýval s Múzami v jejich oblíbeném háji na hoře Helikón. Věnoval se myslivosti, a protože byl obdařen "umem", sestrojil luk a šíp.
Byl i nadaným hudebníkem a jako první začal užívat rytmických úderů na struny lyry, kterými doprovázel božský zpěv Múz.
Aby ho Múzy za to všechno odměnily, požádaly svého otce, nejvyššího boha Dia, aby Krotose vyzvedl mezi hvězdy.  Zeus souhvězdí vytvaroval do podoby člověka s koňskými boky, protože Krotos uměl skvěle běhat. Tato schopnost byla ve starověku vysoce ceněna. Do ruky mu dal luk a šíp na paměť jeho rychlosti a vytrvalosti s jakou směřoval k cíli.
Ocas mu však ponechal. To na památku satyra, který dokázal odložit "kozlí kůži", a radši žil ve společnosti přemýšlivých Múz než by si užíval divoký život satyrů doprovázejících Dionysa, boha vína.
Nakonec Zeus ještě uspořádal několik hvězd do kruhu jako věnec hozený na počest k nohám  nadaného Střelce.
Na nebi Střelec neustále míří svým šípem na Štíra, aby zabránil napadení lovce Oriona.
Staří Řekové obdivovali, jestliže se barbar dokázal odvrátit od drsných a divokých způsobů života, a přijal civilizované zvyky a jednání. Tuto snahu a píli dojít od zvířete k člověku ctili i v podobě souhvězdí Střelce.
Jiná báje vypráví o kentaurovi Krotosovi, který vynalezl umění lukostřelby a nezištně vyučoval lidi střelbě z luku za jízdy na koni. A to přesto, že bylo dobře známo, že kentauři vůči lidem chovají nepřátelství ... I když ženy jim líbily  ... a některé se snažili unést do svého kentauřího králoství, které snad leželo někde v Thessalii nebo západní Arkádii ...
Gustav Moreau - Kentaur nesoucí básníkovu smrt
By Siegfried Zademack
Indiánské kmeny Ameriky umisťovaly konec nebeské cesty (Mléčné dráhy), po které putují duše zemřelých, mezi souhvězdí Střelce a Štíra, kde je vstup do říše posmrtného života. 


Letní souhvězdí Střelec - Sky Map Online

Pro hvězdáře souhvězdí Střelce skýtá nevšední pohledy do vzdáleného kosmu.
Samo souhvězdí patří mezi velká souhvězdí na obloze. Zaujímá 15.místo mezi všemi ostatními souhvězdími. Škoda jen, že my ze severu nikdy celého Střelce neuvidíme. Patří totiž mezi souhvězdí na jižní obloze a v našich zeměpisných šířkách částečně vystoupá nad obzor nejvýše v létě.
Střelce zdobí jasný modrobílý obr - hvězda Kaus Australis.

Srovnání naší hvězdy s obrem Epsilon Sagittarius
Tak jako v souhvězdí Panny můžeme pozorovat střed "Místní nadkupy galaxií" nebo-li "Supergalaxie", tak v souhvězdí Střelce zase leží střed naší galaxie. Hustota středu je tak vysoká, že kdyby nebyl zahalen silnými mračny prachu a plynu, zářil by na obloze jako třetí nejjasnější objekt hned za Sluncem a Měsícem. Leží ve vzdálenosti přibližně 26 000 světelných roků od Země.
V oblasti Střelce také září ve vzdálenosti 27 400 světelných roků od Země mohutný radiový zdroj "Sagittarius A*", který se rozkládá přibližně na ploše 50 milionů km. 
foto NASA
V roce 1990 byla ve směru Střelce ve vzdálenosti 25 000 světelných roků objeven veleobr "Pistolová hvězda". Vyzařuje 10milionkrát více energie než naše Slunce. Hvězda  uvolňuje tolik energie během 6 sekund, kolik naše Slunce za celý rok. Připomíná tak trochu svíci, která hoří na obou koncích a spěje k výbuchu supernovy.
Souhvězdím Střelce prochází i jasná část Mléčné dráhy tvořící spirální rameno galaxie nazývající se Rameno Střelce. Naše sluneční soustava rotuje v Rameni Oriona.

Celá oblast Střelce je bohatá na mlhoviny a hvězdokupy.
Mlhovina Trifid M20 v infračerveném záření

 Mlhovina Omega M17
 Mlhovina Laguna M8
Planetární mlhovina NGC 6537
 Kulová hvězdokupa NGC 6681
Kulová hvězdokupa NGC 6864
Otevřená hvězdokupa NGC 6531
Ve směru Střelce se vyskytují i dvě trpasličí galaxie: 
satelitní Sagittarius eliptická galaxie ve vzdálenosti 70 000 světelných roků 
a Sagittarius nepravidelná galaxie ve vzdálenosti 3,4 milionů světelných roků
Eliptická trpasličí galaxie Sagittarius
Příspěvek čerpá ze zdrojů:
Theoi.com
Hubble site
Vojtěch Zamarovský: Bohové a hrdinové antických bájí
Josip Kleczek: Naše souhvězdí