úterý 4. října 2011

Jošida Kenkó - Sněhulák

Když tak někdy pozoruji lidské pachtění, 
připadá mi to,
 jako kdyby někdo z jarního sněhu uplácal sněhuláka 
a pak pro něj začal stavět kapli 
a shánět ozdoby ze zlata a drahého kamení. 
Celý nedočkavý, kdy bude kaple hotova, 
dočista zapomíná na to,
 bude-li do ní co postavit. 

Člověk je jako jarní sněhulák. 
Napohled kypí životem, 
a odspodu už taje - 
a přesto neúnavně pokračuje v díle 
se zatvrzelou vírou v jeho dokončení.