středa 2. listopadu 2011

Souhvězdí Orion

Souhvězdí Orion

S podzimem se na noční oblohu vrací souhvězdí Orion.
Z astronomického pohledu je oblast Orionu 
plná zajímavých objektů a pohledů do hlubin  kosmu. 
Astronomický význam souhvězdí Orion znali už hvězdáři dávnověku. 

Postavení hvězd souhvězdí Orion a hvězdy Sírius 
na jižní obloze před úsvitem 25. prosince - astrobob.areavoices.com

Souhvězdí Orion spolu s hvězdou Sírius ohlašují zimní slunovrat. 
Pro severní polokouli naší planety to je významná událost. 
25. prosince můžeme dát 3 hvězdy z Orionova pásu
 a hvězdu Sírius do pomyslné přímky.
Přímka ukazuje na místo, kde Slunce v tento den vyjde na ranní oblohu,
a kdy nastane obrat na jeho dráze.
Den po dni Slunce  začne stoupat výš a výš nad obzor
až k životadárné jarní rovnodennosti.

Trojice hvězd Orionova pásu - 
nalevo modrý veleobr Alnitak (dzeta Ori),  uprostřed modrý veleobr Alnilam (epsilon Ori) 
a napravo modrobílá Mintaka (delta Ori)

 Se zimním slunovratem na severní polokouli souvisí 
mnoho náboženských mýtů a svátků.
Důležité podobenství o smrti a vzkříšení nám zanechali i staří Egypťané,
 a to v podobě příběhu o bohu Usirovi/Osirisovi a bohyni Eset/Isis.

Egyptský bůh Usir

Bůh Usir symbolizoval v egyptském náboženství plodnost a rostlinstvo,
 ale také smrt a vzkříšení. 
Usir vštípil lidem do paměti jak rozpoznávat plodiny, 
které jim pomohou přežít. 
Naučil je sestrojit kolo. Poodhalil lidem tajemství útrob země, 
když je naučil těžit zlato, stříbro, měď a železo a jejich zpracování. 
Později Egypťané ctili Usira "Unennefera", 
to znamená Usir "Dobrá bytost".

Moderní soška bohyně Eset

Jeho manželkou byla bohyně Eset. 
Byla uctívána jako "Božská matka" a "Paní kouzel". 
Eset naučila lidi mnoho užitečných věcí, 
aby už nemuseli žít bídně a divošsky.
 Vedla lidi k tomu, aby zakládali rodinu a žili v vzájemném souladu. 
Naučila  je léčit své nemocné a ženy tkát tkaniny.
Mocný kult bohyně Eset byl rozšířen po celém antickém světě. 
Eset byla uctívána jako soucitná matka, 
vnímavá pro lidské neštěstí a ochotná vždy pomáhat. 
Ale také jako věrná manželka, která dokáže svojí láskou překonat i smrt.
Egyptská Kniha mrtvých popisuje příběh Usira a Eset takto:
Na počátku Re (bůh slunce), Šov (bůh vzduchu) a Geb (bůh země) 
bděli nad lidstvem v zahradě Ráje. 
Sluneční božstvo Usir sestoupilo na Zem, aby zachránilo padlé vně Ráje. 
Usir byl však zavražděn svým závistivým bratrem Sutechem/Sethem,
který poručil jeho tělo rozřezat na 14 částí a rozházet po celém Egyptě.
Věrná Eset části Usírova těla posbírala
a šla k bohu moudrosti Thovtovi s prosbou o kouzelnou formuli, 
s jejíž pomocí dokázala Usira zase zcelit v jedno tělo. 
Pak s bohem Anupem zabalila Usira do plátna a oživila ho.
 Eset se nakonec sama přeměnila v ptáka 
a odnesla oživeného Usira k souhvězdí Orion. 

Bůh Usir se stal součástí souhvězdí Orion 

a bohyni Eset najdeme na obloze jako hvězdu Sírius.

Poselství o smrti a vzkříšení Egypťané vyjádřili 
i pomocí architektury Velké pyramidy - Cheopsovy pyramidy. 

nahoře - rozmístění tří pyramid v Gíze, 
které zobrazuje astronomické postavení tří hvězd Orionova pásu
 a dole - nákres Cheopsovy pyramidy a astronomický význam šachet

Jižní šachta z královy komory byla orientována tak, 
aby ukazovala směrem k Orionu,
a jižní šachta z královniny komory zase směřovala ke hvězdě Sírius.
 Máme věřit, že po smrti se Duše může stát hvězdou,
 stejně tak jako se stali hvězdami i bohové Usir a Eset. Postavení hvězd z Orionova pásu a rozmístění egyptských pyramid v Gíze
podněcuje lidskou fantazii. Stále častěji se objevují domněnky,
 že pyramidy byly ve své době pro lidstvo 
zdrojem fyzické a duchovní energie, 
a vnitřní prostory pyramid měly léčivé 
a blahodárné účinky na živé organismy.

Hvězda Sirius - planetfacts.org

Betlémská hvězda Sirius - nejjasnější hvězda na obloze, 
jakou můžeme spatřit.

Sirius A a Sirius B - foto Tom Harradine

Ve skutečnosti je zářivý Sirius tvořen systémem dvou hvězd.

Srovnání velikosti Slunce, hvězdy Sirius B a planety Země - digitální ztvárnění © Michael Carroll

Sírius B je bílý trpaslík, 8,6 světelných let od Země, 
pouhým okem neviditelný. 
Jeho hmota je stejná jako hmota našeho Slunce,
 ale jeho objem je stotisíckrát menší než objem Slunce. 
Jeho hustota je tedy stotisíckrát větší než hustota plazmatického slunce. 
V jeho nitru již neprobíhají termonukleární reakce, 
a Sírius B vyzařuje energii nahromaděnou během svojí existence. 
Je to "hvězdný penzista". 

Červený veleobr Betelgeuse v souhvězdí Orion - foto Mike Hankey

Pokud někdy v budoucnosti Betelgeuse exploduje ve supernovu, 
stane se druhým sluncem na naší obloze,
a bude viditelný i za jasného dne.

Modrý veleobr Rigel (c) Philip Cruden

Rigel je nejjasnější hvězda v souhvězdí Orion 
a zároveň je šestou nejjasnější hvězdou v naší noční obloze.
Vzdálenost hvězdy od Země se odhaduje 
na zhruba 700 až 900 světelných let.


Reflexní mlhovina IC 2118 

Světlo hvězdy Rigel ozařuje mlhovinu IC 2118 zvanou Hlava čarodějnice,
vzdálenou od Země cca 900 světelných let.

Difuzní mlhovina M 42 

Na závěr dva nádherné snímky mlhoviny M 42
která se nachází v souhvězdí Orion.
Snímky jsou kompozita různých vlnových délek světla.
Mlhovina je viditelná pouhým očima 
a nalézá se přibližně ve vzdálenosti 1 350 světelných roků.

V srdci mlhoviny M42 leží otevřená hvězdokupa Trapezium.
Název Trapezium vznikl podle lichoběžníkového postavení 
čtyř nejjasnějších hvězd hvězdokupy.

Zdroje pro vytvoření příspěvku:
Wikipedia.org
Alan Quesnel: Mýty a legendy Egypt, Řecko, Galie
Maurice Cotterell: Tutanchamonova proroctví