úterý 13. prosince 2011

Lucie noci upije a dne nepřidá

Dnes ráno jsem uslyšela ptačí zpěv. Nevěřícně jsem běžela k oknu.
Opravdu, nezdálo se mi to. Byl to kos, co žije v okolí našeho domovního bloku. 
Nezpíval z plna hrdélka, jen nápěv z jarní písničky,
 kterou rád zpívává pro svou vyvolenou. 
Pak se ještě proběhl pro plechové stříšce pod našimi okny,
 což vydává charakteristický cvakavý zvuk 
a pak už tichoučko. 
Co to do tebe vjelo ptáčku, říkala jsem si. 


Kos černý - foto Jaroslav Vogeltanz

Pak jsem si uvědomila: Vždyť se blíží zimní slunovrat, 
a jeho první  předzvěstí je 13. prosinec, na který připadá svátek Lucie. 
Vzpomněla si na pranostiku o Lucii, která upíjí noci, 
a snažila se rozpomenout na astronomický úkaz, ke kterému se pranostika váže. 
Musela jsem zalistovat v internetu, kde jsem našla odkaz na blog JanVesely.bigbloger.lidovky.cz, 
který je pracovníkem Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. 
O pranostice říká zhruba toto: 
Z pohledu severní polokoule Slunce v těchto dnech stále klesá dolů na jih 
a sotva se vyšplhá nad náš obzor. 
Jeho ranní východ se opticky zpomaluje a téměř zastavuje,
a ranní tma tak zůstává déle v ulicích a sodíkové lampy svítí,
 ještě když už mnoho z nás pilně pracuje.
Časový efekt "zpožďování"  Slunce na obloze 
způsobují dva pohyby planety Země, které vykonává současně.  
První pohyb je "24hodinová" rotace  Země kolem svojí osy.
Ve skutečnosti Zemi jedna otočka trvá 23 hodin, 56 minut a 3,5 sekundy,
ale kalendářní dny a noci se střídají po celých 24 hodinách.
Druhý pohyb vykonává Země na roční oběžné dráze kolem Slunce, 
po které se nepohybuje konstantní rychlostí.
Při obou pohybech planety vzniká téměř čtyřminutový časový rozdíl.

Tyrhénské moře a zimní slunovrat 
Credit & Copyright : Danilo Pivato


Časový rozdíl v pohybech Země se nejvíce projeví
 při východu Slunce před zimním slunovratem.
Slunce doslova nabírá zpoždění z ročního pohybu planety, 
a zdánlivě se pomalu šplhá k našemu obzoru,
tak se noc  na "ranním konci" stále prodlužuje.
Naopak večer Slunce díky zpoždění z ročního pohybu Země,
 zapadá přece jen trochu později 
a na "večerním začátku" se tedy noc začíná zkracovat - Lucie noci upila. 
Letos bude noc na "ranním konci"  narůstat ještě do 5:30 hod. ráno dne 22. prosince - Lucie tedy přeci jen dne nepřidala.
Ke svátku Lucie se ještě vztahují tyto tvrzení, dnes už téměř zapomenutá:
"Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc" 
anebo
"Když přijde svatá Lucie, najde tu už zimu".


U nás doma je efekt Lucie symbolizován takto:
Fialové vánoční ozdoby zakoupené kvůli  duchovní energii,
 aby nechyběla při náporech protivenství.

A svícen s ornamentem Slunce kvůli životní energii, 
aby rovněž nechyběla při každodenním kolotání.