pátek 20. ledna 2012

Vodnář 21.1. - 20.2.

Pro rané civilizace Malé Asie a Egypta mělo souhvězdí Vodnáře více méně agronomický význam. Záře Vodnářových hvězd ohlašovala období dešťů a blahodárných záplav. Hvězdáři těch časů viděli v souhvězdí postavu klečícího muže, který džbánem přelévá vodu od pramene do řečiště řek. 


Astrologický symbol pro znamení Vodnáře

Ve starém Egyptě symbolizoval znak Vodnáře dva živly: vodu a vzduch. Voda představuje kolektivní nevědomí a očistu. Vzduch představuje vědomí a energii. Jejich spojením vzniká činorodý intelekt, 
schopnost harmonizace a komunikace bez omezení. 

Díky precesi zemské osy vstoupí Slunce do souhvězdí Vodnáře, aby tam  přibližně po dobu 2 150 let vycházelo v den jarní rovnodennosti.
Mnoho lidí po celém světě vkládá do tohoto období naději na posun v lidském myšlení a chápání světa kolem sebe ...
Antika viděla souhvězdí Vodnáře z jiného úhlu. Velkolepá obrazotvornost a výborné pozorovací schopnosti starých Řeků ozdobily souhvězdí Vodnáře dvěma příběhy a jednou alegorií.
První příběh, častěji uváděný, je poněkud šťavnatý příběh o překrásném trojském princi Ganymédovi, jehož půvab natolik okouzlil "Hromovládného" Dia, že se proměnil v orla a chlapce unesl až na Olymp. 
GANYMÉDES - detail sousoší Zeus unáší Ganyméda - archeologické muzeum v Olympii

Bohové a bohyně na Olympu často hodovali a jejich mísy a poháry plnila ambrozií a nektarem bohyně mládí Hébé. Říkalo se, že Hébé zrodila sama ze sebe bohyně Héra, manželka "Bleskometného" Dia. Jinými slovy řečeno, každý je tak mlád, jak se cítí.
Podle historických záznamů byla ambrozie i nektar vlastně med, který byl různě ředěný. Konec konců sami včelaři označují stádia medu těmito názvy. 
Jednou se přihodilo, že Hébé nešťastně zakopla a upadla s plným džbánem nektaru. "Vysokohřmící" Zeus to nelibě pozoroval. Dal proto Hébé za ženu hrdinovi Héraklesovi a číše a mísy na Olympu začal doplňovat půvabný Ganymédes. Nad to se hoch stal Diovým milcem. Zeus chlapce obdařil nesmrtelností a věnoval mu souhvězdí.
Jméno Ganymédes je složenina ze dvou slov a obsahuje dvojsmysl.
Řecké slovo "ganumai" znamená "potěšující" a "medeón" znamená "princ", ale zároveň také "genitálie".
Ve starověku nebyly sexuální vztahy mezi muži považovány za nic škodlivého. Muži tak často utvrzovali svoje přátelství na život a na smrt.
Avšak když římský císař Augustus zjistil, že příliš mnoho mladíků z patricijských rodů zanedbává vztahy s ženami a neuzavírá řádné sňatky, poručil je začlenit do legií, které strážily hranice Římské říše v pouštních oblastech. Tam mladí muži měli v sobě  najít ztracenou rovnováhu. 

Christian Griepenkerl - Krádež ohně 
Prométheus krade oheň, zatímco Zeus odpočívá s Ganymédem

Druhý příběh je mnohem pochmurnější. Vzpomíná katastrofální potopu, kterou rozpoutal Zeus. Potopa byla tak mohutná, že nad hladinou zůstaly pouze vrcholky hor a lidstvo téměř zahynulo - buď utonuli nebo zemřeli hladem.
Podle dochovaných mýtů chtěl Zeus vyhubit lidstvo dokonce dvakrát. 
Poprvé, protože mu lidé připadali příliš slabí a nemohoucí. To překazil Titán Prometheus, když bez vědomí bohů přinesl lidem oheň z olympského krbu. Ovládnutí tohoto živlu probudilo lidi k uvědomělému životu, stali se nezávislými na rozmarech počasí, připravovali si nejen vydatná jídla, ale naučili se jídlo uchovávat pomocí ohně  na  zlé časy.


Prometheus přikovaný ke skále - Elsie Russell

Podruhé Zeus už svůj plán uskutečnil, protože lidé přestali uznávat moc bohů a ctít božské zákony. S přibývajícím sebevědomím postupně ztratili veškerý stud a zhrubli. Ctili lstivost a pohrdali poctivostí. Oltáře a chrámy bohů zely prázdnotou. 
A když arkadský král Lykáón zjistil, že se Zeus dvoří jeho dceři Kallistó, začal pochybovat o nadřazenosti bohů natolik, že se rozhodl Diovu všemohoucnost a vševědoucnost prověřit. Pozval ho na večeři a předložil mu jídlo z upečeného člověka. Zeus ani ke stolu neusedl a zmizel. Králův palác sežehl svým bleskem do základů a Lykáóna proměnil na vlka, který se vystavuje nebezpečí života, když zatouží po lidském mase. Po čase se Zeus dozvěděl, že i padesát Lykáónových synů pojídá lidské maso. To už bylo příliš! Všechny lidožrouty proměnil na vlky - Lykany. Na Olympu svolal bohy - Poseidóna, boha moří, boha větrů Aiolose, bohyni duhy Iris a všechny říční bohy, a poručil jim, aby rozbouřili vodní živel tak, až zmizela  hranice mezi mořem a zemí.


(c) Jean Torton

Prométheus neměl dost sil, aby Diovo rozhodnutí odvrátil. Postaral se však, aby se z lidstva zachránil jeho syn Deukalión a jeho manželka Pyrrha, kteří pak svými potomky znovu zalidnili svět.
Vzpomínky na obrovskou potopu najdeme ve všech dávných kulturách. Nejstarší je sumerský mýtus o Ziusudrovi, nejpropracovanější je babylónsko-asyrský mýtus o Utanapištimovi a nejznámější je židovský mýtus o Noemovi.Nejzajímavější je ale řecký mýtus o Deukaliónovi a Pyrrze. Zachovává myšlenku starých Řeků, že lidé, zvířata a rostliny mají stejný původ z neživé přírody, a nikoliv se zásahu vyšší bytosti. Když vody opadly dal bůh Zeus radu Deukaliónovi, aby s manželkou házeli za sebe kosti matky Země - kameny, ze kterých povstalo nové lidstvo.
V alegorickém pojetí Vodnář představuje džbán, ze kterého se vylévá potok až  do souhvězdí Ryb.
Příběh Dia - latinsky Jupitera a Ganymeda - se v astronomii objevuje ještě jednou. 
Největší planetu naší sluneční soustavy Jupitera obíhá měsíc Ganymedes, který je  největším měsícem v našem solárním systému.


Planeta Jupiter a jeho měsíc Ganymedes

Měsíc Ganymedes svojí velikostí (má průměr 5 262 km) překonává dokonce planetu Merkur s průměrem 4 878 km, a je na srovnatelné úrovni s velikostí planety Mars (průměr 6 794 km).


Porovnání měsíce Ganymeda s naším Měsícem

Gamymeda objevil v roce 1610 mistr Galileo Galilei při pozorování Jupitera. Objevil celkem 4 Jupiterovy měsíce. Zprvu je považoval za hvězdy, ale vzhledem k rychlosti jejich pohybu brzy usoudil, že se jedná o měsíce. Jupiterovy měsíce Ganymedes, Europa, Callisto a Io (mytologické milenky boha Dia) byly na na počest velkého hvězdáře Galilea pojmenovány jako Galileovské.


Podzimní souhvězdí Vodnář - Sky map online

Samotné souhvězdí Vodnáře není pro astronomy úplně nezajímavé.
V souhvězdí září dvě velmi jasné veleobří hvězdy: Beta Aquarii - Sadalsuud ve vzdálenosti 540 světelných roků od Země a Alpha Aquarii - Sadalmelik ve vzdálenosti 800 světelných roků od Země. 
Obě hvězdy svítivostí překonávají Slunce cca 3 000 krát a velikostí průměru 60 krát. Obě vydají tolik energie během jedné noci co naše Slunce vydá během 3 let. 


Beta Aquarii  arabsky Sad-al-Su'ud, v překladu Nejšťastnější ze šťastných,
a její záře avizuje blížící se jaro. Hvězda má dva slabší společníky, 
a bývá označována za dvojhvězdu.


Dva snímky Alpha Aquarii , arabsky Sad-al-Malik, v překladu Šťastná hvězda krále.

Výzkumy z poslední doby objevily u Vodnářových hvězd také planetární systémy.

V oblasti souhvězdí se nacházejí tři hvězdokupy.
V této oblasti nechybí ani mlhoviny.


A nakonec dva krásné snímky mlhoviny Helix, nazývanou také Boží oko.

Zdroje pro vytvoření příspěvku:

Vojtěch Zamarovský: Bohové a hrdinové antických bájí
Josip Kleczek: Naše souhvězdí
Wikipedia.org
Alain Quesnel: Mýty a legendy Egypt, Řecko, Galie
Rudolf Mertlík: Starověké báje a pověsti